مطالعات طراحی شهری

طراحی و ایمن سازی باغ راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران

طراحی و ایمن سازی باغ راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران   موضوع: طراحی و ایمن سازی باغ راه سلامت در حاشیه بزرگراه شهید نواب تهران کارفرما: سازمان [...] 

بیشتر

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران

طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران   موضوع: طراحی خیابان کامل در خیابان سجاد منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ونقل و [...] 

بیشتر