مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

 طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

 

موضوع: انجام مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه یک شهرداری تهران

کارفرما: معاونت و سازمان حمل و نقل و ترافیک

سال انجام: ۱۳۹۳

خلاصه پروژه:

اهداف اجرای طرح نمادسازی خط سفید ،حمایت بیشتر از عابر پیاده و حفظ حریم و حقوق او و نیز کاهش بارترافیک با رعایت حرکت خودرو ها بین خطوط در جهت کاهش آلودگی هوا ، ارتقای فرهنگ نظم و انضباط و قانونگرایی و گسترش فرهنگ حلم ، صبر ، آرامش و مهربانی است.

طرح نمادسازی خط سفید به عنوان اساسی ترین رویکرد برای دستیابی به ارتقاء فرهنگ ترافیک است و با توجه به اینکه در حال حاضر مشکل ترافیک و آلودگی هوا جزء بزرگترین معضلات شهر تهران است، لذا در برنامه دوم پنج ساله شهرداری تهران، تغییر فرهنگ ترافیک و مقابله با مشکل آلودگی هوا جزء سیاستهای مهم شهردارمحترم تهران قرار گرفته است .از نتایج اجرایی شدن این طرح، حرکت بین خطوط و عدم عبور از روی خط ممتد، ساماندهی در سواره رو و پیاده رو های اطراف تقاطع ها و استفاده از خطوط گردشی می باشد. لذا درجهت اجرایی شدن این طرح و اهمیت نظارت بر معابر شهر تهران نیازبه احداث و تکمیل زیرساختهای مربوط به معابر و تردد اشخاص پیاده ملموس و جزء ضروری ترین فعالیت هامی باشد. ضرورتی که یکی از ملزومات اجرای طرح نمادسازی خط سفید است.

وضعیت پروژه: خاتمه

محل پروژه: تهران

 

 

 

 

خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

مطالعات اجرای طرح خط سفید منطقه ۱ شهرداری تهران