ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر ، تقاطع‌ها در بلوار پاسداران اهواز

ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر

موضوع: مطالعات و طراحی ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر، میادین و تقاطع ها

کارفرما: سازمان بهسازی و نوسازی اهواز

سال انجام: ۱۳۹۰

 خلاصه پروژه:

محور پاسداران به طول حدود ۹ کیلومتر، از شمال شرقی شهر اهواز تا نواحی پیرامونی مرکز شهر (پل سوم) ادامه دارد. امتداد این محور پرسرعت و عریض شهری به بزرگراه بهبهانی متصل شده و به موازات رودخانه کارون به جنوب شهر اهواز می‌رسد. وجود کاربری‌های مختلف شهری در امتداد ذکر‌شده (نظیر بازار، فرودگاه، محله‌های مسکونی و…)، پوسته مناسب معبر، امتداد سراسری در شهر، اتصال به دروازه‌های شهر و تقاطع‌های مهم موجب شده است این محور به عنوان یکی از دسترسی‌های اصلی شهر اهواز به‌شمار آید.

یکی از مسایل و مشکلات مطرح در خصوص محور پاسداران و در ادامه آن خیابان بهبهانی وجود تقاطع‌ها و دوربرگردان‌های متعدد و تردد عرضی عابران پیاده و اختلاط ترافیک وسایل نقلیه سنگین و سبک موجب عملکرد دوگانه این محور شده است که موجب کاهش ایمنی تردد در برخی مقاطع شده است. با توجه به آنکه اصلاح هندسی معابر یکی از راهکارهای افزایش سطح ایمنی در حمل‌ونقل به حساب می‌آید در این پروژه نیز کارفرما تاکید زیادی بر آن دارد. از سوی دیگر مستقل از نقاط حادثه‌خیز، کلیه‌ی معابر موجود در محدوده‌ی مورد مطالعه باید از نظر شرایط هندسی بررسی شده و اصلاحات لازم برای آن‌ها عنوان شود.

سال انجام: ۱۳۹۰

وضعیت پروژه: خاتمه

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

ایمن سازی و اصلاح هندسی معابر ، تقاطع‌ها در بلوار پاسداران اهواز