تنظیم خطوط تاکسیرانی و ساماندهی حمل‌ونقل شهری پیرانشهر

مطالعات تنظیم خطوط تاکسیرانی و ساماندهی حمل‌ونقل شهری پیرانشهر

موضوع: مطالعات تنظیم خطوط تاکسیرانی و ساماندهی حمل‌ونقل شهری پیرانشهر

کارفرما: شهرداری پیرانشهر

سال انجام: ۱۳۹۷

سیستم تاکسیرانی از مهم‌ترین سیستم‌های حمل‌ونقل نیمه‌عمومی به شمار می‌آید. برخورداری از مزایایی نظیر قابلیت انعطاف بیشتر نسبت به سایر وسایل‌نقلیه همگانی و همچنین نزدیکی آن به وسیله نقلیه شخصی از لحاظ خدمت‌رسانی، از جمله عوامل افزایش مقبولیت این سیستم برای استفاده‌کنندگان می‌باشد. توسعه خدمات تاکسیرانی از اهداف حائز اهمیت در تمامی سیستم‌های حمل‌ونقل شهری به شمار می‌آید. همچنین هزینه حمل‌ونقل شهری زیاد است و وقتی مسافر سیستم‌های حمل‏ونقل عمومی و نیمه عمومی مجبور به پرداخت هزینه و کرایه می‌شوند، انتظار دریافت خدمات مطلوب‌تری را نیز دارند، این مسئله ضرورت انجام این تحقیق در شهر پیرانشهر را در شرایطی که هزینه حمل‌ونقل شهری افزایش چشم‌گیری نسبت به سال‌‌های قبل داشته است را مشخص می‌نماید.

خدمات رسانی سیستم تاکسیرانی بگونه‌ای است که مسافر تاکسی هر زمان به هر کجا که بخواهد می‌تواند با تاکسی برود و از تاکسی استفاده کند. این خاصیت، تاکسی را منحصر به فرد نموده و همچنین سرویس و خدماتی که در تاکسی داده می‌شود باید بهتر از سایر شیوه‌های حمل‌ونقلی باشد. شایان ذکر است که با توجه به این‌که در سال‌های اخیر رفاه اجتماعی از نظر مردم دارای اهمیت بیشتری نسبت به قبل پیدا کرده است، مسافران تاکسی انتظار خدمات مطلوب‌تری دارند. این مسئله نیز اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را در شهر پیرانشهر بیش از پیش نشان می‌دهد.

علاوه بر مدنظر قرار دادن ارائه خدمت رسانی مطلوب سامانه تاکسیرانی در این مطالعه، این سامانه به گونه‌ای در شهر پیرانشهر‌ طراحی شده است که کل شهر را پوشش دهد. به عبارت دیگر نقاط تقاضای تردد تاکسی در سطح شهر پیرانشهر‌ شناسایی شده و برای آن‌ها خطوط تاکسیرانی جدید تعریف شده است. همچنین سامانه تاکسیرانی در شهر پیرانشهر به گونه‌ای برنامه‌ریزی گردیده، که انواع شیوه‌های این سامانه شامل خطی، گردشی، تلفنی و پایانه در کنار یکدیگر و به صورت مکمل به بهترین شکل ممکن اقدام به جابه‌جایی مسافران نمایند.

محل پروژه: شهر پیرانشهر

وضعیت پروژه: خاتمه یافته

 

 

مطالعات تنظیم خطوط تاکسیرانی و ساماندهی حمل‌ونقل شهری پیرانشهر

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

تنظیم خطوط تاکسیرانی و ساماندهی حمل‌ونقل شهری پیرانشهر