راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت پارک ترافیک

 

موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴

کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران

سال انجام: ۱۳۹۳

محل پروژه: تهران

خلاصه پروژه:

پرداختن به مباحث آموزشی و سایر ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی، بخصوص در جوامعی که از ساختارهای سنتی به شکل کاملی جدا نشده­اند و به ساختارهای تماماً صنعتی و خدماتی با عملکرد بهینه نرسیده ­اند، فرآیندی پیچیده و دشوار است. سختی و دشواری این فرآیند نشاًت گرفته از رشد و توسعه زندگی تکنولوژیکی شهرها بدون توجه به زیرساخت اولیه و از آن جمله مقوله آموزش بوده است. دور شدن از ساختار سنتی زندگی شهری و سرعت قرارگیری در ساختار جدید کلانشهری، مقدمات و زمینه‌های آموزشی و ابعادی مختلف را طلب می­کند. به گونه­ای که یکی از ابعاد مهم در زندگی شهری، آمد و شد یا همان ترافیک است.

رساندن سطح رفتارهای ترافیکی شهروندان به مطلوبیت شایسته یک کلانشهر و مادرشهری همچون تهران،  مدیران حمل­ و نقل را از سال­های نه ­چندان دور بر آن داشته است تا با به­ کارگیری سیاست­ های مختلف، نه تنها فقدان آموزش های ترافیکی را برای شهروندان مرتفع کنند، بلکه بتوانند کاستی­های تاریخی تاثیرگذاری بر فرهنگ شهری را در بازه­ زمانی کوتا­ه ­مدت یا میان­ مدت برطرف نمایند.

آموزش ایمنی ترافیک بدون شک یکی از موثرترین و کارآمدترین روش تغییر الگو های رفتاری کودکان و نوجوانان در برخورد با مسایل ترافیک به­ شمار می­ رود. آموزش ترافیک دامنه وسیعی از آموزش­ های فردی تا آموزش­ های جمعی را دربرمی­گیرد. در بین گروه­های مختلف آسیب­ پذیر در محیط ترافیک، کودکان و نوجوانان به لحاظ عدم برخورداری کافی از دانش ایمنی عبورو مرور در معرض خطرات بسیار زیادی قرار دارند. آموزش کودکان به عنوان رکن اساسی اصلاح فرهنگ ترافیک، نقش بارزی در تغییر نگرش و باورهای رفتاری تردد و استفاده از معابر دارد. برای دست یافتن به این مهم، باید تغییرات و اصلاحاتی در زمینه نگرش و فرهنگ ترافیک ایجاد شود. آموزش می­تواند منجر به توسعه آگاهی و ویژگی هایشخصیتی افراد و سبب چگونگی توسعه اندیشه و کنار آمدن و پذیرش و تسلیم با واقعیت­های زندگی می ­گردد. آموزش در ارتقاء فرهنگ ترافیک وسیله ای برای رشد و تقویت نهادینه کردن و احترام گذاشتن به قوانین راهنمایی و رانندگی است؛ این فرآیند در عرصه زندگی شهری باید با راهکارها و استراتژی­های کوتاه­ مدت و بلند مدت همراه باشد.

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 

 

مدیریت پارک ترافیک

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران