ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه‌های ساخت راه و راه آهن

پروژه‌های ساخت راه و راه آهن

 

موضوع: ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه‌های ساخت راه و راه آهن و آزادراه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌و‌نقل کشور

کارفرما: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

سال انجام: ۱۳۸۹

 

خلاصه پروژه: پروژه فرآیندی منحصر به فرد، متشکل از مجموعه‌ای از فعالیت‌های هماهنگ و کنترل شده همراه با تاریخ‌های شروع و پایان، که برای دستیابی به هدفی منطبق با الزامات معین انجام می‌گیرد و ازنظر زمان، هزینه و منابع محدودیت دارد. (استاندارد ایزو ۹۰۰۰) مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که تأخیر در پروژه‌های عمرانی به دلیل پیچیدگی‌های خاص آن‌ها امری غیرقابل‌انکار است. اغلب پروژه‌های بزرگ ساخت در دنیا با افزایش زمان مواجه می‌شوند. به دلیل رابطه مستقیم میان زمان و هزینه، طولانی شدن اجرای پروژه موجب افزایش هزینه‌ها می‌گردد. تأخیر در اجرای پروژه‌ها، افزایش هزینه‌ها، کاهش اثربخشی، پرداخت تعدیل‌ها و مابه‌التفاوت‌ها جهت جبران خسارات ناشی از این تأخیر را به دنبال خواهد داشت. مضافاً نارضایتی مشتریان، عـدم استفـاده به‌موقع از درآمدهـای پروژه، عدم بازگشت به‌موقع سرمایه درنتیجه غیراقتصادی شدن پروژه، افزایش هزینه‌های پروژه و ناکارآمد کردن و نهایتاً ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی از جمله پیامدهای تأخیر در اجرا هست.

تاخیر پروژه طی مدت قرارداد، از تفاضل درصد پیشرفت واقعی پروژه با آنچه برنامه‌ریزی و پیش بینی شده است بدست می آید. برای انجام هر فعالیتی باید برنامه‌ریزی کرد تا اتلاف وقت و تلاش به حداقل خود برسد این نکته در مورد هر فعالیتی صادق است. برنامه زمان‌بندی، برنامه مرحله‌بندی شده کار ازنظر زمانی هست. برنامه‌های زمان‌بندی راهنمای انجام عملیات برای کنترل نحوه پیشرفت فعالیت‌ها و امکان تکمیل آن‌ها در مدت‌زمان مطلوب یا لازم هست. تنظیم برنامه زمان‌بندی در بسیاری از مراحل مختلف ساخت، از برنامه‌ریزی تا ساخت و بهره‌برداری و نگهداری کاربرد دارد. از برنامه‌های زمان‌بندی مرحله ساخت برای منظورهای مختلف قبل از شروع پروژه و بعد از تکمیل آن و نیز در حین انجام مرحله ساخت استفاده می‌شود. بعضی از فواید اصلی برنامه‌های زمان‌بندی در مراحل ساخت در زیر آمده است.

 

محل پروژه: تهران

 

 

 

 

راه آهن

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاهش زمان پروژه‌های ساخت راه و راه آهن