ساماندهی ترافیکی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

ساماندهی ترافیکی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

 

موضوع: طراحی و مطالعات ساماندهی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

کارفرما: شهرداری کرمانشاه

سال انجام: ۱۳۹۱

خلاصه پروژه:

با توجه به برداشت‌های میدانی (آمار) و نظرات دست‌اندرکاران حوزه ترافیک کرمانشاه سی متری اول در حد فاصل میدان ۱۷ شهریور تا تقاطع با خیابان نوبهار دارای تاخیر بسیار بالایی در ساعت اوج بعدازظهر می‌باشد. این تاخیر عمدتاً ناشی از سفرهای کاذبی است که اکثراً از نوع تفریحی می‌باشد.

هدف از این پروژه روان‌سازی تردد در معابر اطراف میدان ۱۷ شهریور و خصوصاً خیابان های پایدار، گلشن و سی متری اول می‌باشد.

محل پروژه: کرمانشاه

وضعیت پروژه: خاتمه

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ساماندهی ترافیکی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه

 

 

مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

ساماندهی ترافیکی محدوده ۱۷ شهریور کرمانشاه