ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان

ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان

 

موضوع: مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان

کارفرما: شهرداری برازجان

سال انجام: ۱۳۸۹

خلاصه پروژه:

مطالعات ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان به شناسایی وضعیت موجود و تحلیل ترافیکی بافت قدیمی و مرکزی شهر و در نهایت شناسایی مشکلات موجود در خصوص وضعیت ترافیک این شهر در محدوده مورد مطالعه پرداخته شده است. با توجه به مشکلات موجود، راهکارهای ساماندهی به منظور بهبود تردد وسایل نقلیه و عابران پیاده در محدوده مورد مطالعه ارائه می‌شود. این راهکارها شامل گزینه های مربوط به بهبود وضعیت خط کشی معابر و خط کشی مخصوص عابر پیاده، استفاده از تجهیزات کنترل ترافیک، چراغ راهنمایی، علائم و تابلوهای راهنمایی و رانندگی، گذرگاههای غیر هم سطح عابر پیاده، استفاده از روشهای مدیریت پارکینگ و راهکارهای ترافیکی می‌باشد.

استفاده از شعارهای آموزشی به وسیله تبلیغات، شامل چاپ بروشور و کتاب و توزیع آن در میان راکبان موتورسیکلت، پرده نویسی و نصب آن در نقاط پر رفت و آمد شهر، درج شعارهای آموزشی در قبوض ساکنان شهر برازجان و استفاده از تبلیغات آموزشی در خصوص چگونگی تردد موتورسیکلت و رعایت قوانین و مقررات در شبکه‌های رادیویی، تلویزیونی و روزنامه استان، نقش بسیار مهمی در آموزش و فرهنگ‌سازی تردد به ویژه توسط راکبان موتورسیکلت به همراه خواهد داشت. در کنار مقوله آموزش که به آن اشاره گردید، برخورد با راکبان موتورسیکلتی که قوانین تردد را نقض می نمایند، توسط مأموران راهنمایی و رانندگی ضروری می‌باشد.

محل پروژه: برازجان

وضعیت پروژه: خاتمه

 

 

 

ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان

 

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

ساماندهی حمل و نقل و ترافیک برازجان