مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

 مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

 

موضوع: بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه

کارفرما: سازمان حمل و نقل و ترافیک ارومیه

سال انجام پروژه: ۱۳۹۳

محل پروژه: ارومیه

شرح مختصر پروژه:

شهر ارومیه، یکی از کلان‌شهرهای ایران، مرکز استان آذربایجان غربی در شمال غربی ایران می‌باشد. ارومیه به عنوان شهر دارای اولین بیمارستان به شیوه نوین، اولین مرکز آموزش پزشکی، اولین مدرسه به شیوه نوین، اولین شبکه تلویزیون محلی، اولین نشریه محلی در ایران، پایتخت والیبال ایران، دومین شهر پرترافیک ایران شناخته می‌شود. یکی از راه‌های کاهش ترافیک شهر ارومیه، کاهش استفاده از وسایل‌نقلیه شخصی و سوق دادن شهروندان به استفاده از سیستم حمل‌ونقل همگانی می‌باشد. یکی از سیستم‌های حمل‌ونقل همگانی، سیستم تاکسیرانی می‌باشد. ناوگان تاکسیرانی به عنوان یک شبکه خدماتی مهم و تاثیرگذار بوده و ‏راندمان کاری آن بر سایر مناسبات اجتماعی تاثیرگذار است.‏ تاکسی‌ها بعنوان یکی از مهم‌ترین وسایل حمل‌ونقل درون شهری‌‌اند، به همین دلیل ساماندهی شبکه و خطوط تاکسیرانی شهر می‌تواند تاثیر مثبتی بر شهروندان و رانندگان تاکسی بگذارد.

وضعیت پروژه: خاتمه

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

خطوط تاکسیرانی

 

 

 

 

 

مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

مطالعات بازتنظیم و ساماندهی خطوط تاکسیرانی شهر ارومیه