طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

موضوع: مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد

کارفرما: شهرداری بجنورد

سال انجام: ۱۳۸۹

خلاصه پروژه:

در شبکه راه‌های شهری، در نقاط متعددی بین حرکات وسایل‌نقلیه مختلف یا بین حرکات وسایل‌نقلیه و عابران پیاده تداخل وجود دارد که بی شک مهمترین نقاط تداخل، تقاطع‌های شهری می باشند. بر این اساس تقاطع‌ها به عنوان گره‌های شبکه حمل‌ونقل شهری نقش تعیین‌کننده‌ای در کارآیی شبکه معابر ایفا می کنند. بنابراین با رفع مسائل و مشکلات تردد در تقاطع‌ها می توان ظرفیت شبکه را افزایش داد که خود موجب بهبود وضعیت ترافیک، کاهش مصرف سوخت، بهبود شرایط زیست‌محیطی، صرفه‌جویی در هزینه‌های توسعه شبکه ارتباطی و … خواهد شد. همچنین به منظور حفظ ایمنی و افزایش ظرفیت راه‌ها، اعمال کنترل بر روی تداخل‌های موجود در تقاطع‌های پر رفت و آمد اجتناب‌ناپذیر است.

با توجه به این نکته که استفاده از دوربین‌های نظارت تصویری یکی از اصلی‌ترین روش‌های جمع‌آوری آمار در مرکز کنترل ترافیک به شمار می‌رود، تصور مرکز کنترل بدون داشتن اتاقی که در آن پرده و یا صفحات الکترونیکی بزرگ نمایش دهنده این تصاویر وجود داشته باشد، امکان پذیر نیست. در کنار این اتاق، در مرکز کنترل باید محلی برای استقرار نمایندگان سازمان‌هایی که با آن مرتبط است، مهیا شود. به خصوص نمایندگان اورژانس و پلیس باید همواره در تعامل با این مرکز باشند.

مرکز کنترل ترافیک به دلیل امکان دریافت حجم وسیعی از داده‌ها و نیز دسترسی به پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، دارای امتیازات ویژه و منحصر به فردی در بین سیستم‌های هوشمند حمل‌و‌نقل درون شهری بوده و از جایگاه خاصی برخوردار می‌باشد. با توجه به امکانات موجود و نیز پیشرفت تکنولوژی و افزایش قدرت چنین مراکزی در آینده، به نظر می‌رسد کاربرد این مرکز به تدریج گسترده‌تر می‌شود. در واقع می‌توان متصور بود که در آینده‌ای نزدیک نوع خدمات و خروجی‌های به دست آمده از مرکز کنترل ترافیک با موارد کنونی تا حدودی متفاوت است.

محل پروژه: بجنورد

وضعیت پروژه: خاتمه

 

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد