عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز

عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره)

 

موضوع: مطالعات عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحلی شرقی

کارفرما: شهرداری اهواز

سال انجام پروژه: ۱۳۹۳

خلاصه پروژه:مطالعات عارضه سنجی ترافیکی یکی از انواع مطالعات مرتبط با بخش های برنامه ریزی شهری و برنامه ریزی حمل‌ونقل است. واضح است که تأمین دسترسی مناسب برای کاربری های جاذب سفر زمینه شکوفایی و بازده اقتصادی این نوع کاربری ها را فراهم می کند. همچنین، تامین دسترسی مناسب و ایمن برای کاربری های مسکونی لازمه فراهم کردن محیطی آرام و خوشایند برای زندگی است. فراهم کردن دسترسی و سرعت حرکت متناسب برای هر کدام از انواع کاربری ها یکی از اهداف اصلی مطالعات عارضه سنجی ترافیکی است.

بیمارستان امام خمینی (ره) در اهواز، در شرق رودخانه کارون، بین بلوار ساحلی و خیابان ۲۴ متری و در ضلع شمالی باغ معین واقع شده‌است. این بیمارستان با ۵۵۶ تخت فعال، روزانه پذیرای حجم قابل توجهی از مراجعین است. خیابان ۲۴ متری و خیابان ساحلی شرقی مهمترین معابر اطراف بیمارستان امام خمینی (ره) به شمار می آیند. در مطالعه پیش‌رو به بررسی مساله عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) و عارضه سنجی ترافیکی اجرای خط ویژه اتوبوس در ساحلی شرقی پرداخته شده است. واضح است که اولین قدم در انجام هر مطالعه، شناخت وضعیت موجود محدوده و برداشت اطلاعات میدانی در ارتباط با آن است. در این گزارش به بررسی شرایط تردد در محدوده بیمارستان امام خمینی (ره) و ساحل شرقی حد فاصل پل پنجم و پایانه اتوبوسرانی شهید فهمیده پرداخته می شود.

وضعیت پروژه: خاتمه

محل پروژه: اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

عارضه سنجی ترافیکی بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز