مطالعات بازنگری ترافیک حمل‌ونقل عمومی در شهرهای گلبهار و بینالود

موضوع: مطالعات بازنگری ترافیک و سیستم پایین دستی حمل و نقل عمومی و تدقیق جانمایی ایستگاه با رویکرد تسهیلات ترافیکی در شهرهای جدید گلبهار

کارفرما: شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید

سال انجام: ۱۳۹۱

 

خلاصه پروژه:

به منظور تعیین اهداف احداث مسیر ریلی بین شهر جدید گلبهار و کلان‌شهر مشهد و اولویت‌بندی آنان در سال پایه و افق مطالعه، ابتدا اهداف انجام مطالعات حمل‌ونقل همگانی در شهر جدید گلبهار مورد توجه قرار گرفته است. قوانین و آیین‌نامه­ های بررسی شده در این مطالعه شامل قانون توسعه حمل­ ونقل عمومی و مدیریت ‏مصرف سوخت، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون حمایت از سامانه­ های حمل­ ونقل ریلی ‏شهری و حومه، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل ­ونقل ریلی است. همچنین، مهمترین استانداردهای مرتبط مطاله شامل شرح خدمات همسان مطالعات طرح­ های احداث راه ­آهن و دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه ­آهن سریع­ السیر است که در ادامه مورد بررسی قرار می­گیرد. در نهایت نیز طرح‌های مصوب مرتبط با مطالعه بررسی گردیده است.

بررسی تحولات جمعیتی کشور طی ۳۰ سال گذشته، بیانگر رشد سریع جمعیت و به موازات آن تسریع روند شهرنشینی و مهاجرت به شهرها می­ باشد. افزایش جمعیت کلان­شهرهای کشور، توسعه کالبدی این شهرها را در مسیری غیرمعقول قرار داده و سبب معضلات متعددی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی و زیست­ محیطی شده است. ضمن اینکه حجم بالا و رو به تزاید تقاضای مسکن، عملاً تامین زمین شهری موردنظر در داخل کلان­شهرها را با مشکل و هزینه ­های کلان مواجه ساخته است.

محل پروژه: گلبهار- بینالود

وضعیت : خاتمه

 

مطالعات بازنگری ترافیک

مطالعات بازنگری ترافیک ِ ُ َ ِ

 ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ ّ ۀ َ ُ ِ َ ُ ِ َ ُ ِ َ ُ ِ َ ُ ِ 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

مطالعات بازنگری ترافیک حمل‌ونقل عمومی در شهرهای گلبهار و بینالود