مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

 

موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

کارفرما: شهرداری اسلامشهر

سال انجام: ۱۳۹۲

خلاصه پروژه:

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک اسلامشهر در اسفندماه سال ۹۱ توسط شهرداری اسلامشهر به مهندسین مشاور آتیه ساز شرق ابلاغ گردید. هدف از مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک شهری اسلامشهر، تدوین برنامه های بلندمدت سیستم حمل و نقل شهری، شناخت و تعیین نیازهای آینده شهر از منظر حمل و نقلی، اولویت بندی این نیازها و تلاش در جهت ارائه راه حل های اقتصادی، اجرایی و مدیریتی برای پاسخگویی به این نیازها است.

شرحِ خدمات این مطالعات از ۳ بخش اصلی زیر تشکیل یافته است.
بخش اول: جمع آوری اطلاعات و شناخت وضع موجود
بخش دوم: تحلیل وضعیت موجود و پیش بینی آینده
بخش سوم: ارائه راهکارهای پیشنهادی برای افق طرح

این گزارش با تکیه بر نتایج و خروجی های اصلی، به ارائه خلاصه ای از اقدامات انجام شده در مطالعه جامع حمل و نقل شهر اسلامشهر می پردازد. شایان ذکر است جزئیات و توضیحات تفصیلی مربوط هر بخش درگزارش های اصلی ارائه شده است.

برای سناریوپردازی شبکه معابر اسلامشهر پیش از هر چیز نیاز به شناخت شبکه و ویژگی های آن در سال پایه است تا با تحلیل نقاط قوت و ضعف شبکه، راهکارهای پیشنهادی در راستایی طراحی شوند که در کنار رفع مشکلات موجود و آتی، از تسهیلات موجود شهر بیشترین بهره برداری انجام شود.

محل پروژه: اسلامشهر

وضعیت پروژه: خاتمه

 

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

 

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

 

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 

 

 

 

شرکت مهندسین مشاور آتیه ساز شرق

 

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر