برآورد عرضه و تقاضا

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران

مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران   موضوع: مطالعات برآورد عرضه و تقاضای پارکینگ منطقه ۱۷ شهرداری تهران کارفرما: سازمان حمل‌­ون [...] 

بیشتر