بوستان آموزش ترافیک

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

بوستان آموزش ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳   خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریو [...] 

بیشتر