توسعه فرهنگ ترافیک

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت پارک ترافیک   موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران خلاصه پروژه: پردا [...] 

بیشتر
مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

بوستان ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴ تهران سال انجام: ۱۳۹۳   بوستان ترافی [...] 

بیشتر