حمل و نقل ریلی همدان

مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

مطالعات توجیهی امکان سنجی حمل و نقل ریلی همدان

حمل و نقل ریلی همدان موضوع: مطالعات توجیهی امکان­سنجی حمل‌­ونقل ریلی شهر همدان کارفرما: معاونت حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری همدان سال انجام: ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ [...] 

بیشتر