دانلود

آیین‌نامه طراحی معابر شهری

آیین‌نامه طراحی معابر شهری

آیین‌نامه طراحی معابر شهری   بخش ۱: مبانی بخش ۲: پلان و نیمرخ‌های طولی بخش ۳: اجزای نیمرخ‌های عرضی بخش ۴: تندراه‌ها و تبادل‌های شهری بخش ۵: خیابان‌ها [...] 

بیشتر
کالیبره نمودن نرم‌افزار‌های ترافیکی (Aimsun)

کالیبره نمودن نرم‌افزار‌های ترافیکی (Aimsun)

کالیبره نمودن نرم‌افزار‌های ترافیکی Aimsun بخش ۱: آشنایی با نرم‌افزارهای شبیه‌سازی ترافیکی بخش ۲: بررسی و تحلیل پارامترهای مدل‌های پایه در نرم‌افزار شب [...] 

بیشتر