فرهنگ عبور و مرور

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران   موضوع:  ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطق [...] 

بیشتر
ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶  شهرداری تهران   موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجه [...] 

بیشتر
راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت پارک ترافیک   موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران خلاصه پروژه: پردا [...] 

بیشتر
مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

بوستان ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴ تهران سال انجام: ۱۳۹۳   بوستان ترافی [...] 

بیشتر