قزوین

توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین

توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی (TOD) شهر قزوین   موضوع: مطالعات توسعه مبتنی بر حمل‌ونقل همگانی شهر قزوین کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی قزوین سال انجام: ۱۳ [...] 

بیشتر
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع   موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین   خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات طرح جام [...] 

بیشتر