مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر

مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر   موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل ترافیک اسلامشهر کارفرما: شهرداری اسلامشهر سال انجام: ۱۳۹۲ خلاصه پروژه: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافی [...] 

بیشتر
مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع   موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین   خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات طرح جام [...] 

بیشتر