مطالعات جامع حمل و نقل

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک مجموعه شهری قزوین

مطالعات جامع   موضوع: مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک قزوین کارفرما: شهرداری قزوین سال انجام:۱۳۸۹ محل پروژه: قزوین   خلاصه پروژه: شرح خدمات مطالعات ط [...] 

بیشتر