مطالعات نیازسنجی ترافیکی

نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر

نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر

مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر   موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث خط جدید مینی بوسرانی باقرشهر کارفرما: شهرداری باقرشهر سال انجام پروژه [...] 

بیشتر
مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان

مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان

مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان   موضوع: مطالعات نیازسنجی احداث پل هفتم اصفهان کارفرما: شهرداری اصفهان سال انجام پروژه: ۱۳۹۸ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ [...] 

بیشتر