مطالعات ITS

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان

سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان   موضوع: مطالعات سیستم حمل و نقل هوشمند زاهدان کارفرما: شهرداری زاهدان سال انجام: ۱۳۹۵   ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ  [...] 

بیشتر
مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

مطالعات تهیه طرح جامع سیستم‌های حمل و نقل هوشمند مشهد

حمل و نقل هوشمند مشهد موضوع: انجام خدمات مشاوره، جهت فاز صفر مطالعات سیستم های حمل و نقل هوشمند مشهد کارفرما: معاونت حمل و نقل و ترافیک مشهد سال انجام: [...] 

بیشتر