منطقه 14

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت پارک ترافیک   موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران خلاصه پروژه: پردا [...] 

بیشتر