هوشمند

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد

طراحی مرکز کنترل ترافیک بجنورد موضوع: مطالعات راه اندازی مرکز کنترل ترافیک شهر بجنورد کارفرما: شهرداری بجنورد سال انجام: ۱۳۸۹ خلاصه پروژه: در شبکه راه‌های شهری، در نقاط متع [...] 

بیشتر