پارک ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک کارفرما: معاونت و سازمان حمل [...] 

بیشتر
نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

بوستان آموزش ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳   خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریو [...] 

بیشتر
ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران

ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران   موضوع:  ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور در منطقه ۲۰ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطق [...] 

بیشتر
ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

ترویج فرهنگ عبور و مرور در پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی

پارک آموزش ترافیک آفتاب و شیخ بهایی منطقه ۶  شهرداری تهران   موضوع: عملیات ارتقاء و ترویج فرهنگ عبور و مرور با انجام خدمات آموزشی، نگهداری و تأمین تجه [...] 

بیشتر
راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

راهبری و مدیریت پارک ترافیک واقع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت پارک ترافیک   موضوع: راهبری و مدیریت پارک ترافیک منطقه ۱۴ کارفرما: سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران سال انجام: ۱۳۹۳ محل پروژه: تهران خلاصه پروژه: پردا [...] 

بیشتر
مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

بوستان ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴ تهران سال انجام: ۱۳۹۳   بوستان ترافی [...] 

بیشتر