پارک های آموزش

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک

آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک موضوع: استفاده از خدمات مشاور در تهیه و تدوین آیین نامه آموزشی پارک های آموزش ترافیک کارفرما: معاونت و سازمان حمل [...] 

بیشتر
نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک منطقه ۲۰ تهران

بوستان آموزش ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان آموزش ترافیک و آموزش منطقه بیست کارفرما: شهرداری منطقه بیست تهران سال انجام: ۱۳۹۳   خلاصه پروژه: پارک ترافیک در شهریو [...] 

بیشتر
مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران

بوستان ترافیک   موضوع: نگهداری و مدیریت بوستان ترافیک و آموزش مدارس، منطقه ۱۴ شهرداری تهران کارفرما: شهرداری منطقه ۱۴ تهران سال انجام: ۱۳۹۳   بوستان ترافی [...] 

بیشتر